In Solidariteit met Filipijnse Politieke Gevangenen

Ga naar acties.vivasalud.be

In Solidariteit met Filipijnse Politieke Gevangenen

Helena  Boeykens
585 van 11 mensen
Deze actie is 1325 dagen afgelopen.
Helena Boeykens

--- ENGLISH BELOW ---

Van maart tot augustus 2018 liep ik stage bij Karapatan, de Filipijnse partner van Viva Salud, die slachtoffers van mensenrechtenschendingen juridische steun biedt en hun families in de zoektocht naar rechtvaardigheid bijstaat. Vandaag - op de Dag van de Mensenrechten - besloot ik uit solidariteit een actie op te starten om politieke gevangenen en hun families in de Filipijnen te steunen.

Tijdens mijn stage heb ik de kans gekregen om 26 politieke gevangenen te bezoeken in de gevangenis. Ik leerde uit hun verhalen hoe moeilijk het is om op te komen voor je rechten in de Filipijnen en over de wanhoop die ze door hun opsluiting op basis van valse beschuldigingen ervaren. Eén van de gevangenen vertelde me: “Volgens hen heb ik een moord gepleegd in Agusan del Norte, maar ik heb daar nog nooit een voet binnen gezet.” Hij zit al bijna tien maanden vast, zonder bewijsmateriaal tegen hem.

Joseph, een andere politieke gevangene, vertelde me dat hij al drie jaar vastzit omdat hij zogenaamd illegale wapens in zijn bezit had. Twee weken na mijn bezoek aan de gevangenis werd hij vrijgelaten omdat het bewijs voor zijn arrestatie niet kon worden voorgelegd. Ik vroeg hem naar zijn plannen voor de komende weken. “Ik wil zoveel mogelijk tijd spenderen met mijn zoon van acht en wennen aan het leven buiten de gevangenis,” antwoordde hij.

Overal in de Filipijnen worden onschuldige mensen opgesloten omdat ze zich verzetten tegen het onrecht in hun land. Politieke gevangenen en hun families hebben juridische en psychosociale steun nodig die SELDA, een ledenorganisatie van Karapatan, kan bieden.

De actie zal duren tot kerstdag 2018. Dan overhandig ik het ingezamelde geld aan Karapatan en SELDA.

Steun de politieke gevangenen en hun families! Elke bijdrage, hoe klein of groot, brengt verandering.

--- ENGLISH ---

In the summer of 2018, I did an internship with Karapatan, the Philippine partner organization of Viva Salud. Karapatan offers juridical support to victims of human rights violations and aids their families in the struggle for justice. Today, on the International Human Rights Day, I decided to launch an online fundraising campaign to support political prisoners and their families in the Philippines.

During my internship, I met with 26 political prisoners inside the prison. Listening to their stories, I learned about the difficulties connected with standing up for your rights in the Philippines and all the hardships experienced due to their imprisonment on trumped up charges. One of the prisoners told me: “I am convicted of committing a murder in Agusan del Norte. I have never even set foot there.” He has been jailed for more than 10 months now.

Joseph, another political prisoner, told me that he has been jailed for three years for the possession of illegal fire arms. Two weeks after my visit he was set free because there was no evidence against him. I asked him about his plans for the coming weeks, he answered: “I want to spend time with my son, who’s eight years old, and get used to life outside prison again.”

Everywhere in the Philippines innocent people are put behind bars because they oppose the injustice in their country. Political prisoners and their families need juridical and psychosocial support that can be provided by SELDA, a member organization of Karapatan. Money can be donated until Christmas Day 2018.

Be in solidarity with the political prisoners and their families! Every little amount of money can bring change.

Wie steunt deze actie?

Deze actie is 1325 dagen afgelopen.